Περιγραφη Προγραμματος

«Αναπτυξη νεων μεθοδων για την ποσοτικοποιηση και αντιμετωπιση των επιπτωσεων της Κλιματικης Αλλαγης στις ανατολικες Ακτες της Νησου Κρητης» AKTAIA

O

σκοπός του έργου είναι η δημιουργία νέας γνώσης σχετικά με τις μορφές εκδήλωσης της κλιματικής αλλαγής καθώς και με την επίδραση των διαφόρων μορφών της στη σταθερότητα ή/και στην εξέλιξη των παράκτιων γεωμορφών που αναπτύσσονται κατά μήκος της ακτογραμμής της ανατολικής Κρήτης, συνεκτιμώντας και την ανθρώπινη παρέμβαση.

E

πιδιώκεται η πρόβλεψη των μελλοντικών κλιματικών τάσεων της Κρήτης, η συγκέντρωση και ομογενοποίηση των άμεσα σχετιζόμενων περιβαλλοντικών δεδομένων και η ανάπτυξη νέων μεθόδων και δεικτών για την εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών της.

T

έλος, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κοινωνική και οικονομική διάσταση της κλιματικής αλλαγής και πρωτίστως σε αυτή που σχετίζεται με την απώλεια παράκτιας γης.

Φωτογραφίες Πιλοτικών Περιοχών
timex_12180756
timex_12300994
timex_12180753
timex_11501676